Kde se to vzalo

Jsou některé výrazy, které se dodnes používají zcela běžně, ale o kterých člověk ani pořádně…

Jsou některé výrazy, které se dodnes používají zcela běžně, ale o kterých člověk ani pořádně neví, kde se vlastně vzaly. Přesto je stále běžně používáme a nelámeme si nad nimi hlavu. To ale není správné! Nestojí za to, vědět, jak se nám ten který výraz dostal do běžného života? Někomu snad ne, ale opravdový český vlastenec si váží vlastní řeči a kultury nejméně tolik jako Pražského hradu, Karlštejna, nebo svatováclavských relikvií.

Tak třeba ve škole

Někdy se dítěti školou povinnému stane, že nějakým nedopatřením je postiženo kázeňským trestem.  Než se přikročí ke snížení známky z chování, obvykle se provinilci udělí takzvaná důtka . Nejprve třídního učitele, v horších případech ředitelská. Kdo z nás ale ví, že toto označení původně náleží nástroji, kterým se fyzicky trestali provinilci?