Jak na nepřístupná místa s těžkými břemeny?

Především ve stavebnictví a těžkém strojírenství je často třeba umístit velké konstrukční celky do…

Především ve stavebnictví a těžkém strojírenství je často třeba umístit velké konstrukční celky do prostoru, kam se nedá přímo dostat s transportními vozidly a jakákoli další manipulace je, díky rozměrům a váze těchto břemen, velice komplikovaná. V tuto chvíli nastupuje specializovaná firma provádějící jeřábnické práce, která je schopna tento úkol zvládnout díky technice s velkou nosností a velkým dosahem pracovního ramene.

Možnosti této techniky

Nebavíme-li se o speciálních zařízeních pro jednorázové použití, konstruovaných přímo na míru mimořádně velkým a těžkým břemenům, pak můžeme obecně po technice pro jeřábnické práce požadovat zvládnutí břemen o hmotnosti řádově desítek tun a s pracovním dosahem ramene až několik desítek metrů.